List Szefa Gabinetu Prezydenta RP

list-szefa-gabinetu-prezydenta-rp

List Szefa Gabinetu Prezydenta RP


Szanowni Państwo,
uprzejmie dziękuję za zaproszenie na Konferencję Wolność – Suwerenność -Praworządność, szczególnie zaś za propozycję udziału w dyskusji na temat podmiotowości geopolitycznej. Cieszę się, że podejmują Państwo refleksję nad kluczowymi zagadnieniami dla funkcjonowania wspólnoty politycznej oraz realizowania interesów narodowych.

Świętujemy w tym roku 100-lecie odrodzenia naszej Ojczyzny po 123 latach zaborów. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy – o współtworzeniu i upamiętnianiu tego Wyjątkowego jubileuszu – spotyka się z pozytywnym odzewem środowisk akademickich. W setną rocznicę odzyskania niepodległości, w sposób szczególny dostrzegamy potrzebę pielęgnowania narodowych więzi, umacniania polskiej tożsamości oraz utrwalania państwowości w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jesteśmy dumni z historycznego dorobku, z którego stale czerpiemy inspirację do budowania silnego państwa.

W obliczu aktualnych wyzwań i zagrożeń niezwykle istotne jest zrozumienie, jak wielką wartość stanowi nowoczesne, sprawne oraz aktywne w przestrzeni międzynarodowej państwo. Choć skomplikowane i niespokojne czasy stawiają przed nami liczne wyzwania, to równocześnie oferują wiele szans i możliwości, które Polska stara się optymalnie wykorzystać do umacniania swojej pozycji w świecie.

Zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj, pojawiają się głosy, że obecność w strukturach ponadnarodowych oraz zachodzące procesy globalizacyjne osłabiają lub wręcz podważają tradycyjne rozumienie niepodległości oraz znaczenie państwa w zintegrowanym ładzie międzynarodowym. Jest wręcz odwrotnie. Sprawa niepodległości państwa w warunkach zglobalizowanych nabiera jeszcze większego znaczenia. Niepodległość współcześnie należy widzieć poprzez realizację trzech procesów politycznych. Po pierwsze poprzez zdolność wspólnoty narodowej do sformułowania samodzielnych celów politycznych zgodnych z jej interesami. Do tego potrzebna jest niemanipulacyjna, otwarta i uczciwa debata publiczna. Po drugie poprzez wyposażenie wspólnoty narodowej w sprawne państwo, które te sformułowane cele będzie w stanie realizować. Po trzecie wreszcie poprzez posiadanie przez narodową wspólnotę instrumentów zabezpieczenia osiągniętych przez siebie celów. Innymi słowy chodzi o to, by stawiać sobie niepodległe cele, być w stanie je osiągnąć, a potem zabezpieczyć. Do tego potrzebne są zarówno instrumenty własne, państwowe, jaki i ponadnarodowe. W tym sensie uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych może być wprzęgnięte w realizację własnych celów. Tak właśnie robią najsilniejsze państwa na świecie, dla których nie istnieje dylemat, czy struktury międzynarodowe odbierają państwową niepodległość. Przeciwnie – one jej służą. Co więcej, musimy również pamiętać, że to właśnie państwo jest podstawowym punktem odniesienia dla naszych obywateli. Odgrywa ono fundamentalną rolę w kształtowaniu ładu społecznego i realizacji interesów gospodarczych.

Nie ulega wątpliwości, że Polacy sami chcą decydować o swojej przyszłości; tym, jakie ma być oblicze naszej Ojczyzny. Dlatego wspólnie dążymy do tego, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą niepodległość, bezpieczeństwo i gospodarczą niezależność. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że bez sprawnych instytucji, odpowiedzialnych polityków oraz solidarnej postawy Rodaków w kraju i za granicą możemy zaprzepaścić szanse, jakie niesie za sobą posiadanie własnego, niepodległego państwa, a także jego członkostwo w NATO, Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Strategicznych interesów polskiej polityki zagranicznej nie mogą bowiem przekreślać wewnętrzne spory i doraźne cele polityczne.

Podstawową gwarancją niepodległości, suwerennosc1 oraz naszego bezpieczeństwa jest silna i odpowiednio wyposażona armia. Dzięki zaangażowaniu na rzecz zacieśniania więzi transatlantyckich, Polska i Europa Srodkowo-W schodnia otrzymały konieczne wsparcie ze strony USA i NATO, między innymi poprzez obecność wojsk sojuszniczych w naszym regionie oraz wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu. Kładziemy również nacisk na poszanowanie niezależności i integralności terytorialnej członków społeczności międzynarodowej. Wszystkie kraje, bez względu na ich pozycję i wpływy, muszą być zobowiązane do przestrzegania norm prawa międzynarodowego. Pan Prezydent Andrzej Duda, który podczas ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych – jako pierwszy w historii Prezydent RP – prowadził debatę wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ, zaznaczał, że siła nie może być stawiana ponad prawem.
Niezmiennie podkreślamy ogromne znaczenie sektora energetycznego dla kondycji całej polskiej gospod?J°ki i ekonomicznego rozwoju naszej Ojczyzny. Otworzyliśmy terminal LNG w Swinoujściu, pracujemy nad dalszą dywersyfikacją źródeł energii i rozbudową sieci połączeń gazowych, wyrażamy również negatywne stanowisko w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Mając na uwadze fakt, że bezpieczeństwo energetyczne to jeden z filarów niepodległości Rzeczypospolitej, robimy wszystko, aby solidarność europejska zwyciężyła nad partykularnym interesem.
Zmiany geopolityczne, dynamiczny rozwój technologiczny, zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni oraz wyzwania modernizacyjne i społeczne to kwestie, które z pewnością wymagają od nas prowadzenia odważnej i odpowiedzialnej polityki. Do jej realizacji musimy posiadać sprzymierzeńców zarówno o regionalnej, jak i globalnej sile oddziaływania. W dużej mierze to nasza postawa decyduje o pozycji i podmiotowości w przestrzeni międzynarodowej. Dlatego prowadzimy aktywną politykę zagraniczną, pokazując, że jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla innych krajów. Dowodem skuteczności tych działań jest pogłębianie współpracy państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym w ramach Inicjatywy Trójmorza, kooperacja krajów wschodniej flanki NATO, a także najstarszy format współpracy regionalnej, czyli Grupa Wyszehradzka.

Życzę, aby Konferencja Wolność – Suwerenność – Praworządność wniosła do toczącej się debaty publicznej wiele ciekawych obserwacji i inspirujących myśli. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Szczerski
SZEF GABINETU PREZYDENTA
SEKRETARZ STANU

Fot: Andrzej Hrechorowicz / KPRP