Temat konferencji:

Praca – Przedsiębiorczość – Społeczna gospodarka rynkowa

Miejsce:

Politechnika Łódzka

Zgodnie z Artykułem 20 Konstytucji RP z 1997 r.: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”. Tak rozumiane fundamenty ładu gospodarczego budowane zarówno na podstawach ekonomicznych jak i na gruncie społeczno-etycznym i społeczno-psychologicznym posiadają fundamentalnie ważne znaczenie dla rozwoju kraju, a ostatecznie, dla realizacji pożądanego przez nas wszystkich wzrostu naszego dobrobytu tak w jego wymiarze materialnym jak i duchowym.

Motorem w ten sposób artykułowanej społecznej gospodarki rynkowej jest wielorako konkretyzowana przedsiębiorczość, narzędziem – praca, zaś celem wspomniany dobrobyt stanowiący dobro istotnie ważne zarówno dla obywateli naszego Kraju, jak i dla wszystkich instytucji naszej wspólnoty państwowej.

Mając powyższe na uwadze, zagadnienia dotyczące pracy i jej słusznego wynagrodzenia, przedsiębiorczości i społecznej gospodarki rynkowej, a także dobrobytu, rozwoju i wolnego rynku, staną się inspiracją do interdyscyplinarnych rozważań teoretyków i praktyków na temat pożądanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości Polek i Polaków oraz instytucji polskiego sektora gospodarczego. Zarazem staną się one również inspiracją do namysłu nad dobrem wspólnym i jakością życia polskiego społeczeństwa, rozważanymi w optyce zagadnień stanowiących przedmiot tej konferencji, a także nad nowoczesnymi postaciami patriotyzmu w ich przedsiębiorczych i ekonomicznych formach wyrazu.