Temat konferencji:

POLONIA RESTITUTA

Miejsce:

Akademia Ignatianum w Krakowie

Międzynarodowa konferencja naukowa „Polonia Restituta”, organizowana w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, zamykająca cykl dziesięciu ogólnopolskich debat naukowych nad najważniejszymi wartościami i zasadami kształtującymi państwowość, tożsamość i kulturę odrodzonej Polski, stanowi swego rodzaju panoramiczne „spojrzenie” w naszą polską i europejską przyszłość.

Tego rodzaju „spojrzenie”, obejmując zarówno polskie i europejskie doświadczenia minionego stulecia, jak i naszą teraźniejszość, tak w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, rodzi ważne dla naszej polskiej i europejskiej przyszłości pytania. Mianowicie pytania zarówno o duchowe i kulturowe podstawy integrującego się Kontynentu oraz stanowiącej jego cząstkę Polski, jak i o trwałość i znaczenie tych ich podwalin natury religijnej, społecznej i kulturowej, które położyło chrześcijaństwo. Podwalin, dzisiaj odrzucanych i/lub istotnie redefiniowanych zarówno przez część europejskich, jak i polskich środowisk.

Tego rodzaju pytania – rodzące w sposób naturalny namysł nad teraźniejszością i przyszłością nie tylko państwowych i ponadpaństwowych, polskich i europejskich, instytucji i struktur, lecz także nas samych, którym instytucje te i struktury powinny służyć – chcemy postawić zarówno wybitnym polskim i europejskim ekspertom, myślicielom i naukowcom, jak i Pasterzom Kościoła katolickiego w trakcie tej konferencji wieńczącej projekt „Polonia Restituta”.

Rejestracja na konferencję prowadzona jest mailowo pod adresem: rejestracja.pr@ignatianum.edu.pl