Temat konferencji:

Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój

Miejsce:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Troska o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, i tym samym, o jakość życia wszystkich, dla których Polska jest, lub stanie się domem, biorąc pod uwagę materialne i duchowe środowisko ich życia, to myśl przewodnia konferencji poświęconej ekologii. Redefiniując rozumienie ekologii, analizie eksperckiej poddane będą trzy rodzaje środowisk „naturalnych”, mających istotny wpływ tak na byt i przyszłość Polski oraz jakość życia jej mieszkańców, mianowicie środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne i środowisko osobowe.

Postępująca degradacja wszystkich tych środowisk, stwarzająca realne zagrożenie dla współczesnych i przyszłych pokoleń, stanowi fundamentalnie ważne wyzwanie natury etycznej, społecznej i politycznej, a dla wierzących, także religijnej. Z wyzwaniem tym organizatorzy Konferencji zwracają się zwłaszcza do ekspertów różnych nauk, w tym między innymi katolickiej nauki społecznej, zapraszając do poszukiwań możliwych rozwiązań kierując się zarówno obowiązkiem solidarności z innymi jak i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konferencja „Ekologia – Solidarność społeczna – Zrównoważony rozwój”, kładąc akcent na bardziej integralne rozumienie ekologii oraz rozwój tego rodzaju myślenia i wrażliwości w polskim społeczeństwie, równocześnie stanowi także impuls do pogłębionej debaty na temat współczesnych postaci właściwego tym środowiskom ludzkiego życia dobra wspólnego. Zatem, na temat aktualnie istotnych postaci „naturalnego dobra wspólnego” (środowisko naturalne), „instytucjonalno-instrumentalnego dobra wspólnego” (środowisko społeczne) oraz „osobowego dobra wspólnego” (środowisko osobowe).