Temat konferencji:

Wolność – Suwerenność – Praworządność

Miejsce:

Politechnika Gdańska

Wolność, suwerenność i praworządność, to wartości i żywotnie ważne warunki, bez których nie może funkcjonować niepodległe państwo. Ich pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom doprowadziło Polaków do odzyskania niepodległości i przywrócenia Polski na mapę Europy i Świata.

Po stu latach od odrodzenia państwa polskiego pojawia się pytanie, czym dzisiaj jest wolność, stanowiąca gwarantowane Konstytucją RP prawo człowieka, jakie są jej granice oraz jakie obowiązki stawiają wolność, suwerenność i praworządność przed Polską XXI wieku oraz jej obywatelami.

U progu drugiego stulecia niepodległej Polski wartości te i warunki powinny być rozpatrywane przez pryzmat dobra wspólnego, jako elementy prowadzące do narodowej i ponadnarodowej solidarności, rodzące chrześcijańską miłość do ojczyzny i nawiązujące do 1052 lat polskiej państwowości.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szczególności każe zaś pamiętać, że wolność, suwerenność i praworządność nie są wartościami danymi nam raz i na zawsze. Jubileusz niepodległości przypomina nam o konieczności ciągłego pielęgnowania odzyskanej wolności i dążenia do umacniania jej w trosce o Ojczyznę.

Zagadnienia te, w świetle katolickiej nauki społecznej i jej zasad: dobra wspólnego, uczestnictwa i solidarności społecznej oraz wartości: prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, pozwolą zmierzyć się konstruktywnie z wieloma dylematami pojawiającymi się obecnie przez obywatelami Polski.

Inspiracje

Dzieje mijających 100 lat od odzyskania niepodległości unaoczniają nam różne postacie wolności, suwerenności i praworządności, które wniosły i nadal wnoszą swój znaczący wkład w rozwój odrodzonej Polski. Należą do nich zwłaszcza te, które współkształtują: (1) kulturową, (2) rodzinną, (3) obywatelską, (4) ekonomiczną i (5) polityczną sferę życia naszej wspólnoty narodowej i państwowej. Równocześnie unaoczniają nam one także wagę zasady państwa praworządnego oraz zasady pluralizmu życia społecznego w kształtowaniu porządku społecznego uwzględniającego w sposób rzeczywisty a nie tylko deklaratywny społeczną naturę człowieka.

Inspiracje katolickiej nauki społecznej na temat suwerenności, wolności i praworządności

  1. Kulturowa suwerenność wspólnoty narodowej

Suwerenność kulturowa każdego narodu – jak dobitnie podkreślił to Jan Paweł II w przemówieniu w siedzibie UNESCO 2 czerwca 1980 roku – należy do jego podstawowych praw.  Tego rodzaju suwerenność implikuje w sposób konieczny poszanowanie wolności i prawa każdego narodu do własnej kultury, w której on się wyraża i trwa.

Według Jana Pawła II wymóg poszanowania kulturowej suwerenności każdego narodu „nie jest echem żadnego «nacjonalizmu», ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to ta zarazem suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest człowiek.” (Jan Paweł II, Przyszłość człowieka zależy od kultury, przemówienie w siedzibie UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 roku, Nr 14).

czytaj więcej