Temat konferencji:

Wolność – Suwerenność – Praworządność

Miejsce:

Politechnika Gdańska

Wolność, suwerenność i praworządność, to wartości i żywotnie ważne warunki, bez których nie może funkcjonować niepodległe państwo. Ich pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom doprowadziło Polaków do odzyskania niepodległości i przywrócenia Polski na mapę Europy i Świata.

Po stu latach od odrodzenia państwa polskiego pojawia się pytanie, czym dzisiaj jest wolność, stanowiąca gwarantowane Konstytucją RP prawo człowieka, jakie są jej granice oraz jakie obowiązki stawiają wolność, suwerenność i praworządność przed Polską XXI wieku oraz jej obywatelami.

U progu drugiego stulecia niepodległej Polski wartości te i warunki powinny być rozpatrywane przez pryzmat dobra wspólnego, jako elementy prowadzące do narodowej i ponadnarodowej solidarności, rodzące chrześcijańską miłość do ojczyzny i nawiązujące do 1052 lat polskiej państwowości.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w szczególności każe zaś pamiętać, że wolność, suwerenność i praworządność nie są wartościami danymi nam raz i na zawsze. Jubileusz niepodległości przypomina nam o konieczności ciągłego pielęgnowania odzyskanej wolności i dążenia do umacniania jej w trosce o Ojczyznę.

Zagadnienia te, w świetle katolickiej nauki społecznej i jej zasad: dobra wspólnego, uczestnictwa i solidarności społecznej oraz wartości: prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, pozwolą zmierzyć się konstruktywnie z wieloma dylematami pojawiającymi się obecnie przez obywatelami Polski.