Temat konferencji:

Rodzina

Miejsce:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Studiów nad Rodziną

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości na nowo stawia nas, Polaków, przed koniecznością zdefiniowania najważniejszych wartości kierujących naszym narodem. Mijający wiek przyniósł wiele zmian ustrojowych, technologicznych i światopoglądowych. Zmianie nie uległy jednak wartości moralne płynące z tradycji chrześcijańskiej, będącej podstawą kształtowania tożsamości narodowej od 966 roku. Od początku, liczącej ponad dziesięć wieków, polskiej państwowości rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, stanowi fundament zarówno narodu, społeczeństwa i państwa, jak i chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich wspólnot religijnych naszego kraju. Rodzina jest podstawowym przekaźnikiem wiedzy o świecie, naszych tradycjach i wartościach, a także obowiązujących normach i przyjętych wzorcach zachowań.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości prawdopodobnie nie byłoby możliwe bez zaangażowania rodzin w pielęgnowanie polskiej kultury i tożsamości, naszych tradycji i zwyczajów, a także wartości i postaw patriotycznych, wolnościowych i religijnych oraz wychowywanie w tym duchu kolejnych pokoleń Polaków. Obowiązkiem odrodzonego Państwa i Kościoła jest troska o rodzinę, jako jeden z filarów naszego dobra wspólnego, szczególnie w dobie kryzysu wzorców i autorytetów.

Rodzina widziana w szerokim spektrum jej współczesnych polskich form organizowania stanowi inspirację do podjęcia debaty na temat: możliwych dróg rozwoju współczesnej polskiej rodziny, dzisiejszego kształtu właściwego jej dobra wspólnego oraz jakości życia, a także jej miejsca i funkcji w państwie i społeczeństwie.

Kard. Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski

Poddać uważnej diagnozie fundament, na którym budujemy Państwo Polskie, w celu uzupełnienia go, czy też poprawienia w tych istotnych funkcjach jego bycia podstawą życia rodzinnego, społecznego i państwowego, które aktualnie tego wymagają.

Zacząć traktować rodzinę tak, „żeby to była źrenica oka, przez którą Państwo Polskie patrzy w swoją przyszłość”.

Zawrzeć ponadpartyjny konsensus i budować kontynuująco na tym, co zrobili nasi poprzednicy w sprawach dotyczących rodziny. – „Wśród spraw krajowych i państwowych powinno być kilka takich, wobec których istnieje konsensus i kontynuacja – ponadpartyjna kontynuacja, taka, która jest ponadczasowa, że każdy mianowicie pewnych rzeczy nie będzie zmieniał i nie będzie zaczynał od nowa. Wśród tych rzeczy do kontynuacji niewątpliwie jest także rodzina. I w tym znaczeniu kontynuującym, bardzo kreatywnie kontynuującym, o rodzinie chcemy mówić.”

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zawrzeć ponadpartyjne i ponadpolityczne porozumienie w sprawach długofalowej polityki wsparcia dla polskich rodzin. – „Mam jeden zasadniczy postulat i warunek wstępny. Tak jak przez lata panował w naszym kraju ponadpartyjny, ponadpolityczny konsensus, co do kwestii związanych z naszymi staraniami o wejście do NATO i UE, tak dziś chcę zaapelować do wszystkich odpowiedzialnych sił politycznych, do wszystkich środowisk społecznych o podobne porozumienie ponad podziałami, jeżeli chodzi o długofalową politykę wsparcia dla polskich rodzin.”

Przyjąć ponad podziałami perspektywę katolickiej nauki społecznej, „żeby zacząć zasypywać podziały, żeby wrócić do postawy dialogu, szukania porozumienia, kompromisu”.

Przyjąć kryterium konsensusu, jako kryterium prawdziwej moralności w sferze działań politycznych.

czytaj więcej


Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=RQehQGFpQtI&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=BgOjP8cULVk&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=b8r9YQzgMb8&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=3Js2LEvo1AM&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=bg8nFh0VJHc&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=X22170IHmog&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=NnfP1Ex09Xk&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=5AzrRomZ1RE&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Warning: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?part=contentDetails&id=WmdNRIw131s&key=AIzaSyDQDequ1RImPqBPf4bp7WpaJgbEL9ObnZM): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 403 Forbidden in /home/mnisw2/domains/polonia-restituta.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-youtube-picker/includes/youtubepicker.php on line 89

Konferencja naukowa "Rodzina" - zapis z transmisji na żywo

Rektor UKSW, ks Stanisław Dziekoński otwarcie konferencji "Rodzina"

Kard Kazimierz Nycz - wystąpienie otwierające na konferencji "Rodzina"

Jarosław Gowin - wystąpienie otwierające konferencję "Rodzina"

Ks. prof Piotr Mazurkiewicz - wykład otwierający konferencję "Rodzina"

Panel nr 1 - Polityka społeczna w zakresie rodziny - konferencja "Rodzina"

Panel 2 – Wychowanie i model rodziny

Dysputa w konwencji oksfordzkiej Teza: Państwo właściwie wspiera rodzinę?

Podsumowanie - konferencji "Rodzina"