Dla mediów

Kontakt dla dziennikarzy

Biuro Prasowe MNiSW
tel.: 22 52 92 651
e-mail: media@nauka.gov.pl


Biuro Projektu w Akademii Ignatianum w Krakowie
tel. kom. +48 785 042 125, +48 785 042 126
e-mail: polonia.restituta@ignatianum.edu.pl

 

 

Mariusz Srokol
tel. kom.: +48 662 187 293
e-mail: mariusz.srokol@nauka.gov.pl


Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel.: 12 39 99 565

Informacja prasowa


W roku 1918 po 123 latach Polska wróciła na mapę Europy i Świata. Historia 100-lat, które od tego czasu upłynęły dobitnie pokazuje, że własne niepodległe państwo nie jest dane na zawsze, ani nawet na długo. To ciągłe wyzwanie. Zdaniem pomysłodawców projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” jubileusz 100-lecia powinien być okazją nie tylko do świętowania ale i do debaty nad sprawami dla Polski i Polaków najważniejszym, po to, aby w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość. W debacie tej obok klasycznych dziedzin nauk społecznych i politycznych organizatorzy chcą przyjąć także perspektywę Katolickiej Nauki Społecznej, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach.

Opis projektu

W roku 1918 po 123 latach Polska wróciła na mapę Europy i Świata. Historia 100-lat, które od tego czasu upłynęły dobitnie pokazuje, że własne niepodległe państwo nie jest dane na zawsze, ani nawet na długo. To ciągłe wyzwanie. Zdaniem pomysłodawców projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” jubileusz 100-lecia powinien być okazją nie tylko do świętowania ale i do debaty nad sprawami dla Polski i Polaków najważniejszym, po to, aby w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość. W debacie tej obok klasycznych dziedzin nauk społecznych i politycznych organizatorzy chcą przyjąć także perspektywę Katolickiej Nauki Społecznej, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach.

  • Rodzina – marzec 2018
  • Praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa – kwiecień 2018
  • Obywatelskość i patriotyzm – maj 2018
  • Wolność, suwerenność i praworządność – czerwiec 2018
  • Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój – wrzesień 2018
  • Godność i sprawiedliwość społeczna – październik 2018
  • Europa i pojednanie – listopad 2018
  • Kultura i tożsamość – grudzień 2018
  • Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki – styczeń 2019

Dziesiątym wydarzeniem  będzie konferencja podsumowująca projekt poświęcona problematyce przyszłości Polski i Europy, która odbędzie się w Krakowie w kwietniu 2019 roku.

Organizatorzy:

Pomysłodawcą jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski zarazem stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski.

Honorowy Patronat i Komitet:

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął Prezydent RP.
W skład Komitetu Honorowego wchodzą ze strony państwowej: Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ze strony kościelnej: Nuncjusz Apostolski w Polsce, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Prymas Polski oraz Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencje

9 tematycznych konferencji naukowych stanowić będzie przegląd diagnoz, ocen i propozycji, wywodzących się z obszaru nauk zajmujących się relacjami społecznymi, państwem czy polityką. W dyskusji znajdzie się poczesne miejsce dla zagadnień związanych z Katolicką Naukę Społeczną, a także rolę i miejscem nauczania społecznego Kościoła w rozwoju państwowości, społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości i kultury w Polsce. Podjęta zostanie próba zbadania wpływu wspomnianego nauczania na procesy niepodległościowe i funkcjonowanie państwa w pierwszym dwudziestoleciu suwerenności, na postawy w latach wojny i okupacji oraz czasach reżimu komunistycznego, na powstanie „Solidarności” oraz na procesy państwowe i społeczne po 1989 r.
Powyższe spojrzenie historyczne skłaniać będzie do analizy społecznego oblicza Polski tu i teraz, co jest przedmiotem zainteresowania różnych nauk w ujęciu teoretycznym i praktycznym (socjologia, ekonomia, prawo, polityka inne). Można więc zakładać, że kolejne bloki tematyczne projektu zyskają dwojaką funkcję – (1) opisu i oceny przeszłości oraz (2) wynikającej z niej wizji dalszego rozwoju nauk społecznych w Polsce i ich wykorzystania w formułowaniu celów i kierunków działania państwa i społeczeństwa.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie Organizatorzy kierują do uczonych, studentów, do środowisk rządowych, samorządowych i organizacji pozarządowych, do ludzi kultury, polityki i przedsiębiorczości, a także do osób zajmujących się edukacją. Do wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski.

Do pobrania: