Szanowni Państwo

Cykl konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania” zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy udziale Akademii Ignatianum w Krakowie i dziesięciu innych uczelni z różnych ośrodków akademickich Polski, oraz przy wsparciu Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski poświęcony był namysłowi nad najważniejszymi problemami życia społecznego w Polsce, a jednym z istotnych narzędzi tego namysłu była Katolicka Nauka Społeczna.

Podsumowując przedsięwzięcie organizatorzy postanowili przeprowadzić badanie ankietowe mające na celu określenie wiedzy Polaków dotyczącej społecznego nauczania Kościoła Katolickiego.

Tego typu badania są tym bardziej wiarygodne im więcej osób w nich uczestniczy, zachęcamy więc Państwa serdecznie do poświęcenia 10 minut i odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie jest w pełni anonimowe, osoby opracowujące wyniki nie będą miały dostępu do żadnych danych osobowych uczestników badania. Procedury zastosowane do przygotowania i przeprowadzenia badania są w pełni zgodne z RODO.

Jak wypełnić ankietę:
  1. Skrót KK zawarty w pytaniach oznacza "Kościół Katolicki"
  2. Sposób wypełniania ankiety jest następujący. Odpowiedź "tak" w każdym pytaniu oznacza, że potwierdzacie Państwo, że Waszym zdaniem zacytowana treść pytania jest zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Np: pytanie 6 jest następujące: Czy nauczanie Kościoła katolickiego jest zdecydowanie przeciwne własności prywatnej?

Odpowiedź "tak" oznacza, że uważacie Państwo, że tak naprawdę naucza Kościół.

Odpowiedź "nie" oznacza, że nie jest prawdą, że Kościół Katolicki jest przeciwny własności prywatnej.

Odpowiedź: "KK nie wypowiada się na ten temat" lub "KK nie zajmuje stanowiska" oznacza, że uważacie Państwo, że Kościół Katolicki nie zajmuje stanowiska i nie wypowiada się w temacie omawianej sprawy.

Odpowiedź: "nie wiem" oznacza, że nie wiedzą Państwo jakie stanowisko zajmuje Kościół Katolicki w omawianej sprawie.

Na Państwa odpowiedzi będziemy czekać do 30 marca 2019 r.
Z góry dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.

Ankieta została zakończona

Dziękujemy za zainteresowanie!

organizatorzy