14 maja w Katowicach o Patriotyzmie

14-maja-w-katowicach-o-patriotyzmie

14 maja w Katowicach o Patriotyzmie


Trwa rejestracja na kolejną konferencję w ramach programu Polonia Restituta: “Myśląc Polska…” Obywatelskość i patriotyzm w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Program i formularz zgłoszeniowy

Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie dysputa: Jakiego patriotyzmu potrzebuje dzisiaj Polska: katolicko-narodowego, europejskiego, kosmopolitycznego?

Uczestnicy pochylą się nad doświadczeniem przeszłości i zastanawiać się będą też nad perspektywami obywatelskości i patriotyzmu w następnych dziesięcioleciach. Wśród prelegentów i uczestników debat znajdą się między innymi: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Finansów Teresa Czerwińska, Metropolita Katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko Augsburskiego Marian Niemiec, deputowany do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, specjaliści od Katolickiej Nauki Społecznej i historycy. Będzie też ks. dr Henryk Bolczyk, w latach 1980-81 kapelan górników z Kopalni Wujek.

Więcej na podstronie konferencji.