Polonia Restituta
Najbliższa konferencja
Temat konferencji:

Europa i Pojednanie

Miejsce wydarzenia:

Wrocław


Szczegóły wydarzenia

dni
dni
godz.
min.
sek.

news

100 lat temu radość była wielka! Zespół Polonia Restituta życzy wszystkim Polakom, oraz wszystkim ludziom dobrej woli niezależnie od narodowości, którzy Polskę choć trochę….

czytaj więcej
KV Polonia Restituta

Polonia Restituta

Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości

W 2018 r. obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości; jubileusz o tak doniosłym znaczeniu skłaniać powinien do pogłębionej refleksji. Chcemy nie tylko sięgnąć do dziedzictwa minionego wieku, ale w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozować teraźniejszość oraz zastanowić się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość.

W naszych rozważaniach obok klasycznych dziedzin nauki przyjąć chcemy perspektywę szczególną: Katolicką Naukę Społeczną, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach.

Polonia Restituta - Stulecie Odzyskania Niepodległości

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W jubileuszowe obchody tej doniosłej uroczystości włączają się różne podmioty życia akademickiego, politycznego i społecznego. Nie powinno wśród nich zabraknąć głosu Kościoła Katolickiego, którego nauczanie społeczne kształtowało i kształtuje myślenie oraz działanie wielu Polaków.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski włączają się w rocznicowe wydarzenia poprzez realizację projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości». Honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie.

Projekt opiera się na cyklu dziesięciu konferencji podejmujących kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia, wartości i obszary życia codziennego w świetle zasad i kryteriów Katolickiej Nauki Społecznej, która w dziejach Polski odegrała tak istotną rolę. Poszczególne spotkania będą organizowane w różnych ośrodkach akademickich naszego kraju. Podsumowanie całości tematyki poruszanej na konferencjach jednodniowych odbędzie się na dwudniowym, międzynarodowym kongresie w Krakowie w 2019 r.

Niniejszym chcielibyśmy przyczynić się do ożywienia debaty o naukach płynących z minionych stu lat, a przede wszystkim wzmocnić i pogłębić refleksję wokół wyzwań i idei, które kształtować będą naszą wspólną przyszłość. Do udziału w dyskusjach zapraszamy zarówno ekspertów w dziedzinie Katolickiej Nauki Społecznej, jak i przedstawicieli innych środowisk, niezależnie od prezentowanych stanowisk światopoglądowych i politycznych. Jednym zdaniem: wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro - Polska.

Podpis Ministra Jarosława Gowina
Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Nauki i Szkolnictwo Wyższego

Podpis Abp Józef Kupny
Abp Józef Kupny
Przewodniczący Rady ds. Społecznych
Konferencji Episkopatu Polski

Kalendarium wydarzeń

TERMINY KONFERENCJI I SPOTKAŃ

Projekt składa się z cyklu ogólnopolskich naukowych konferencji tematycznych, organizowanych w najważniejszych ośrodkach akademickich Polski i podejmujących kluczowe dla społeczeństwa zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego życia publicznego, gospodarczego, politycznego, społecznego i kulturalnego.

organizatorzy